Hva ser du etter?

Debe

Vannrensing

Problemer med vannet ditt?

Å ha eget vann har mange fordeler. Men mange opplever problemer som smak, lukt, misfarging, grønt hår, partikler, ja listen kan gjøres lang. Veien til rent vann starter her. Trinn en er å ta en vannprøve, den vil gi deg svar på hvordan vannkvaliteten er og hvilke tiltak som eventuelt må til for å sikre at du får rent og godt vann – både for helsen din og for eiendommen.

Vi leverer vannfiltre av høy kvalitet og har stort fokus på enkelhet og fleksibilitet i kombinasjon med engasjert og god service både før kjøp og når utstyret monteres.

Vi har et nettverk av dyktige forhandlere rundt om i landet som er forberedt på å samarbeide med oss ​​for å hjelpe deg med å få rent vann. Ring oss på 22 22 19 64

RO-anlegg

RO-anlegg

Jern og manganfiltre

Jern og manganfiltre

Avherdere

Avherdere

Filterpatroner

Filterpatroner

Partikkelfilter

Partikkelfilter

Kombifilter

Kombifilter

UV-filter

UV-filter

Svovel H2S (dårlig lukt)

Svovel H2S (dårlig lukt)

pH-hevende filter

pH-hevende filter

Humus- / kolfilter

Humus- / kolfilter

Nitratfilter

Nitratfilter

Uranfilter

Uranfilter

Arsenikkfilter

Arsenikkfilter

Radonfilter

Radonfilter

Filtermediet

Filtermediet

Olika filterbehov för olika vattenproblem

I Sverige har vi generellt sett bra kvalitet på vårt dricksvatten, men i vissa fall kan det finnas behov av vattenrening för att säkerställa rent och hälsosamt vatten, det kan vara speciellt viktigt för er som har egen brunn eller driver livsmedelsverksamhet. I och med detta är ett vattenfilter extremt viktigt för att säkerställa vattnets kvalitet.

Beroende på vilket problem ni stöter på kan ni behöva olika typer av filter. Vilken typ av vattenfilter ni bör välja beror på vilka specifika föroreningar eller problem som finns i ert vatten. Vi går här igenom de vanligaste filtren och vad de är lämpade för.

Det finns en mängd olika vattenfilter på marknaden, utformade för att lösa skilda typer av vattenföroreningar och problem. Som konsument kan det vara svårt att veta vilket filter som passar bäst. Låt oss därför guida er igenom de vanligaste filterna för att underlätta valet.

En avgörande faktor är att identifiera vilka föroreningar eller problem som finns i ert specifika vatten. Vanliga utmaningar kan vara höga halter av partiklar, mineraler, kemikalier, bakterier eller andra föroreningar. En vattenanalys är det bästa sättet att få grepp om vattnets sammansättning. När vattnets beskaffenhet är känd kan rätt typ av vattenrening väljas. 

Välj rätt vattenreningsfilter

För att välja rätt vattenreningsfilter bör man alltid börja med att beställa en vattenanalys. Detta kan ni göra här hos oss. Det ger en klar bild över vattnets sammansättning och vilka föroreningar eller problem som finns. Med en vattenanalys som grund kan man sedan välja det filter som är bäst lämpat för att lösa de specifika utmaningarna i just ert vatten.

Olika filtertyper är specialiserade på att avlägsna exempelvis partiklar, mineraler, kemikalier eller mikroorganismer. Rätt matchning mellan vattnets beskaffenhet och filtrets kapacitet är nyckeln för ett optimalt reningsresultat och rent, hälsosamt dricksvatten. Utan en vattenanalys väljer man i blindo, vilket ofta resulterar i en olämplig lösning. Med ert vatten testat kan ni konsultera oss för att hitta den bästa lösningen för er.

Här listar vi några av de vanligaste filtertyperna:

 • Partikelfilter - Dessa filter är effektiva för att avskilja synliga partiklar som sand, slam, rost och andra sediment från vattnet.
 • Patronfilter - Avlägsnar mindre partiklar samt i vissa fall kemikalier, beroende på filtrets utformning och material som kol eller mikrohåliga membran.
 • Avhärdningsfilter – Används för att reducera vattnets hårdhet genom att ta bort kalcium- och magnesiumjoner.
 • Kombifilter - Kombinerar flera olika filtreringsmetoder för att hantera ett brett spektrum av föroreningar.
 • UV-filter - Desinficerar vattnet genom att döda bakterier och virus med ultraviolett ljus istället för kemikalier.
 • Filter för svavelväte - Specifikt utformade för att avlägsna svavelväte, som kan orsaka dålig lukt i vattnet.
 • Humus-/kolfilter - Bra på att avlägsna organiska föroreningar samt vissa kemikalier.
 • Järnfilter och manganfilter - Specifikt designade för att ta bort järn och mangan, vilka kan orsaka missfärgat vatten och ge en obehaglig smak.
 • pH-höjande filter - Används för att korrigera låga pH-värden i vattnet, vilket kan förhindra korrosion i rörledningar och apparater.
 • Nitratfilter - Effektiva mot nitrater, som i höga halter kan vara skadliga, särskilt för spädbarn.
 • Uranfilter - Designade för att avlägsna uran från vattnet, vilket är hälsoskadligt.
 • Arsenikfilter - Används för att ta bort arsenik, en giftig förening som kan finnas naturligt i vissa vattenförekomster.
 • Omvänd osmos - Mycket effektivt för att avlägsna en mängd olika föroreningar inklusive salter, kemikalier och mikroorganismer.
 • Radonfilter - Speciellt utvecklade för att avlägsna den radioaktiva gasen radon från vattnet.
 • Filtermassor - Diverse material som används för att förbättra prestandan hos andra filtertyper, till exempel aktiverat kol eller specialiserade jonbytesmedier.

Kontakta oss på Debe Flow Group - experterna på vattenrening

Vi på Debe Flow Group är en ledande leverantör av högkvalitativa vattenreningssystem för många olika typer av vattenföroreningar. Genom vår expertis och högkvalitativa produkter kan vi erbjuda den bästa lösningen för just era behov av rent och hälsosamt vatten.

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning eller en genomgång av vårt breda utbud av vattenreningsfilter och anläggningar för optimala resultat. Rent vatten är en förutsättning för hälsa och välmående.