Vad söker du?

Vattenrening

Nitratfilter

Har ni problem med en hög nitrathalt i vattnet? Debes nitratfilter är lösningen.

Börja alltid med en vattenanalys. Vi hjälper er gärna med den delen men vi tittar såklart även på en befintlig analys om det redan är gjort en sådan. 

Mini-midi-maxi CAB

Mini-midi-maxi CAB

Jonbytarfilter för effektiv rening av nitrat.
 

  • Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare och blandningsventil
  • Minimal skötsel och underhåll
  • 2 års materialgaranti
  • Flödesstyrd automatisk backspolning
  • Filtertank i komposit
  • Stor saltbehållare - lätt att fylla på salt
  • Programmerad för lägsta saltförbrukning
  • Funktionsgaranti