Vad söker du?

Debe

V/A

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv, vilket gör att hanteringen av det blir allt mer viktigt. Vi på Debe Flow Group bistår med rådgivning i planeringsstadiet, vid installationen, vid renovering och reparationer för dig som vill hitta en effektiv lösning på dricksvattenförsörjning och hanteringen av avloppsvatten.

Vattenmätarbrunnar

Vattenmätarbrunnar

Avloppsstationer

Avloppsstationer

Avloppspumpar

Avloppspumpar

Länspumpar

Länspumpar

Sanisplit

Sanisplit

 • Skärande avloppspump
 • Monteras direkt på toaletten
Tillbehör avlopp

Tillbehör avlopp

 • Nivåvippor
 • Automatikskåp
 • Kulbackventiler
PE-rör

PE-rör

VA-sortiment

Vi på Debe Flow Group förser marknaden med produkter för vatten- och avloppsanläggningar. Tack vare lång branscherfarenhet, gedigen kunskap bland vår personal samt välfyllda lager förser vi våra kunder med rätt produkter och snabba leveranser.

Vi erbjuder

 • Tryckvatten/Avloppsrör i PE100RC , PE100 och PE80
 • Tryckvatten/avloppsrör i Dimensionerna 16-225mm
 • Tryckavlopps/avloppsrör i SDR 7,4, 9, 11, 17 och 21
 • Tryckavloppsrör i Dimensionerna 16-225mm
 • Kabelskyddsrör i Dimensionerna 16-225mm
 • Kundfllexibel förpackning, längd och märkning gällande text och färg
 • Rör och rördelar i Dim 16-225mm
 • Dagvattenmagasin för infiltration, fördröjning eller kombinerat   
 • Rening av dagvatten
 • Vattenmätarbrunnar
 • Ventiler
 • Pumpbrunnar
 • Flödesmätning
 • Flödesbegränsning
 • Nivåreglering
 • Specialbrunnar
 • mm

Ett system - enklare installation och ökad trygghet

På Debe Flow Group arbetar vi nära våra kunder för att förstå deras behov för att kunna erbjuda en optimal lösning. I vårt erbjudande har vi ett flertal patenterade unika lösningar och produkter som ger ett stort mervärde för både kunden och miljön.

För att kunna upprätthålla ett starkt erbjudande på marknaden har vi valt vår leverantör med stor omsorg. Vi månar därför om att ha ett fortsatt nära och gott samarbete med vår leverantör: 

 Fränkische

 

Låt oss på Debe Flow Group vara er leverantör som ger er helhetslösningen inom VA. Vill du veta mer om VA och våra erbjudanden är du varmt välkommen att kontakta oss.