Vad söker du?

Om Debe Flow Group

Vi är starka tillsammans!

Debe Flow Group består av företag med spetskompetens inom sina respektive områden. Samtliga är tillverkande bolag med egna produkter och ett starkt fokus på produktutveckling och innovation. Tillsammans bildar vi en grupp med bred kunskap som snabbt kan leverera till våra kunder i Europa, oavsett om det gäller helhetslösningar eller enskilda produkter.

Svensk kvalitet med miljöfokus

Debe Flow Group är en helhetsleverantör av svensktillverkad utrustning för vattenförsörjning, geoenergi, vattenrening, cirkulation, avlopp samt styr- och reglerteknik för vattenburna värmesystem.
Sedan 1956 har vi etablerat oss som ett marknadsledande bolag på den svenska marknaden och i övriga Europa.
Trots att vi har växt under de senaste åren finns kundnärheten, flexibiliteten och lyhördheten kvar som kärnvärden i verksamheten.

Vårt mål är rent vatten

Idag är rent vatten en självklarhet för många, men de senaste årens sjunkande grundvattennivåer har inneburit en ökad miljömedvetenhet om vatten som ett viktigt livsmedel. Genom att tillverka och leverera kvalitetsprodukter till våra kunder verkar Debe Flow Group för att säkerställa rent vatten till marknaden. Som ett innovativt företag har vi bidragit till att utveckla branschen, bland annat genom att införa en dricksvattengodkänd kabel som standard till vattenpumpar. Vi har dessutom ett brett sortiment av energisnåla frekvensstyrda pumpar för ett hållbart samhälle. Våra produkter för geoenergi passar väl in i det ökade behovet av klimatvänlig uppvärmning.

Läs mer om koncernen

Du kan läsa mer om hela vår koncern på www.debeflowgroup.se

Visselblåsning

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

  • Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare.
  • Använd inte företagets dator eller nätverk.

Länk: https://whistle.qnister.com/debeflowgroup