Vad söker du?

Köp- och leveransvillkor

Företagskunder

  • Alla priser gäller med reservation för upp- eller nedskrivning av valutor och även för väsentliga råvaru- och energiprisförändringar vilka omedelbart förändrar priserna.
  • Priserna gäller exkl. moms.
  • Leverans med Schenker inom Sverige. För order under 10 000:- netto debiteras frakt.
  • För skrymmande produkter såsom avloppspumpstationer, minipumphus, Leijonpumpen,  samlingsrör, samlingsskåp, samlingsbrunnar, pem-rör, produkter över 2 m längd, hydroforer över 200 liter, vattenreningsprodukter debiteras alltid frakt. Vid speciella fraktönskemål samt vid utrikes leveranser debiteras alltid frakt. 
  • Emballage debiteras alltid.
  • Leveransbestämmelser enligt NL 17.

CE–Godkända produkter

Produkterna i vår webbshop uppfyller i erforderlig omfattning de produktsäkerhetsregler som gäller för EUs medlemsstater samt EFTA - staterna med referens till:
Maskindirektivet, 2006/42/EG, AFS 2008:3, AFS 2009:5
Lågspänningsdirektivet, LVD 2006/95/EG
EMC - direktivet, 2004/108/EG
Tryckkärlsdirektivet, PED 97/23/EC, AFS 1999:04
Tillverkardeklaration (försäkran om överensstämmelse) tillhandahålles på begäran.
Vi reserveras oss för eventuella fel samt förbehåller oss rätten till förändringar av specifikationerna utan föregående avisering.

Privatkunder

Priser & Beställning

Produkter kan beställas på Debe Flow Groups hemsida. Priser som anges på hemsidan är exklusive moms om inget annat anges, detta kan ställas om uppe i högra hörnet vid språkknappen.
Betalningsalternativ – Betalning sker via Swedbank

Leverans

Debe har större delar av sitt sortiment i lager. Lagerförda artiklar skickas som regel inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan. Om det är tillfälligt slut kommer Debe Flow Group att meddela er som kund till den, av er, angiven e-postadress. Vid leveransförsening har du som kund rätt att häva köpet förutsatt att din beställning avser produkter inom det ordinarie lagerförda sortimentet. 

Frakt

Leveranser sker med Schenker ombud. En avisering kommer att ske när paketet har ankommit ombudet.

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen (2005:59) har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerfristen börjar gälla från dagen du mottagit produkten. Produkten ska returneras i oförändrat skick för att du ska få en fullständig kreditering eller återbetalning. Kreditering eller återbetalning sker normalt inom 10 bankdagar efter godkänd retur. Du som kund är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar varan i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion. Värdeminskning kan ske med upp till 100% av varans värde. Du som kund står för fraktkostnaden om du väljer att ångra ditt köp. Paket som skadas eller tappas bort vid en returförsändelse där frakthandlingen inte är inköpt via Debe Flow Group kan Debe Flow Group ej ta ansvar för. 
Om du som kund önskar returnera gods som har levererats senare än 14 dagar, förbehåller vi oss rätten att göra ett returavdrag om 25% förutsatt att förpackningen är obruten. Är förpackningen bruten tas inga returer åter.

Garanti och reklamation

Debe Flow Group har produkter från 1 år till 5 års garanti, detta nämns under respektive produkt på hemsidan. I första hand kommer produkten att repareras men om kostnaden överstiger produktens värde så ersätts produkten vid en garanti. 
Vid köp på Debe Flow Groups hemsida gäller Distansavtalslagen (2005:59) och i butik Konsumentköplagen (1990:932), som ger dig 3 års reklamationsrätt. Detta gäller endast tillverkningsfel. Vid mottagning av en produkt är det viktigt att den undersöks noggrant.
Vid en reklamationsanspråk skall kontakt tas direkt med reklamation@debe.se. Maila felbeskrivning av produkten tillsammans med kvittot av ditt köp.