Vad söker du?

V/A

Avloppsstationer

Pumpstationerna är avsedda att samla upp och pumpa alla typer av avlopp, gråvatten och dräneringsvatten från enskilda hushåll och större fastigheter eller hela samfälligheter. Pumpning kan ske med en enkel lösning från t.ex. ett avloppsreningsverk till en markbädd eller med en mer avancerad lösning med skärande pump till en kommunal anslutning. Pumpstationerna finns i antingen enkelpump eller dubbelpumps utförande.

Dreno box

Dreno box

  • Finns i två olika storlekar
  • Små och lättplacerade avloppspumpstationer
  • Perfekta för trånga utrymmen
  • Med skärande- eller virvelhjulspump