Vad söker du?

Vattenrening

UV-filter

Har ni problem med bakterier i vattnet? Debes UV-filter är lösningen.

Börja alltid med en vattenanalys. Vi hjälper er gärna med den delen men vi tittar såklart även på en befintlig analys om det redan är gjort en sådan. 

UV-Filter

UV-Filter

Har ni problem med bakterier i vattnet?

Många smittämnen kan spridas genom vattnet och orsaka sjukdom hos oss människor om vi dricker det. Främst handlar det om mag- och tarminfektioner.

Tack och lov är det relativt enkelt att rena vattnet så bakterierna dödas och ej blir skadliga.
Ett UV-filter är vad som behövs. När vattnet strömmar igenom filtret bestrålas vattnet och ni kan därefter tryggt dricka ert vatten.

Om ni misstänker bakterier men ännu ej tagit vattenprov kan ni beställa ert provpaket här:
https://debe.se/beställanalys

Obs! Skriv under övrigt att ni vill testa bakterier.

Om ni redan har gjort ett vattenprov och fått anmärkning på bakterier vänligen kontakta oss så hjälper vi er till rätt lösning. Maila analysen till vattenrening@debe.se eller ring 08 - 628 11 85.