Vad söker du?

Vattenrening

UV-filter

Har ni problem med bakterier i vattnet? Debes UV-filter är lösningen.

Börja alltid med en vattenanalys. Vi hjälper er gärna med den delen men vi tittar såklart även på en befintlig analys om det redan är gjort en sådan. 

UV-Filter

UV-Filter

Ser till att vattnet blir fritt ifrån bakterier. 
 

  • Minimal skötsel och underhåll
  • Kontaktingång
  • Larm vid defekt lampa
  • Drifttidsmätare och förvarning om lampbyte
  • Plus modell med larm om vattnets kvalité försämrar reningsmöjligheten