Hva ser du etter?

Om Debe Flow Group

Vi er sterker sammen!

Debe Flow Group består av selskaper med ekspertise innen sine respektive felt. Alle er produksjonsbedrifter med egne produkter og stort fokus på produktutvikling og innovasjon. Sammen utgjør vi en gruppe med bred kunnskap som raskt kan levere til våre kunder i Europa, uansett om det gjelder helhetlige løsninger eller enkeltprodukter.

Svensk kvalitet med miljøfokus

Debe Flow Group er en total leverandør av svenskprodusert utstyr for vannforsyning, geoenergi, vannrensing, sirkulasjon, drenering og styrings- og reguleringsteknologi for vannbårne varmesystemer.
Siden 1956 har vi etablert oss som et markedsledende selskap på det svenske markedet og i resten av Europa.
Selv om vi har vokst de siste årene, forblir nærhet til kunder, fleksibilitet og reaksjonsevne kjerneverdien i virksomheten.

Vårt mål er rent vann

I dag er rent vann en selvfølge for mange, men de siste årenes fallende grunnvannstand har betydd økt miljøbevissthet om vann som en viktig matvare. Ved å produsere og levere kvalitetsprodukter til våre kunder, jobber Debe Flow Group for å sikre rent vann til markedet. Som et innovativt selskap har vi bidratt til å utvikle bransjen, blant annet ved å innføre en drikkevannsgodkjent kabel som standard for vannpumper. Vi har også et bredt utvalg av energieffektive frekvensstyrte pumper for et bærekraftig samfunn. Våre produkter for geoenergi passer godt inn i det økte behovet for klimavennlig oppvarming.