Hva ser du etter?

2024-06-10

HLR och första hjälpen

Som en viktig del av Debe Flow Groups systematiska arbetsmiljöarbete genomförs det under 2024 utbildning inom HLR och första hjälpen för våra anställda. Detta är något som vi med ett kontinuerligt tidsintervall utbildar personalen i för att kunna stå redo om någonting skulle ske - såväl på arbetsplatsen som utanför. Nu utbildades personalen i Växjö, Marbäck och Borås och i höst är det Stockholmenhetens tur.

Vi tackar vår leverantör Stockholm Brand och Räddning AB och vår instruktör Elin Jansson för väl genomförd utbildning.

HLR och första hjälpen