Hva ser du etter?

V/A

Avløpsstasjoner

Pumpestasjonene skal samle og pumpe alle typer kloakk, gråvann og avløpsvann fra enkelthusholdninger og større eiendommer eller hele samfunn. Pumping kan gjøres med en enkel løsning fra f.eks. et avløpsrenseanlegg til et jordbed eller med en mer avansert løsning med skjærepumpe til kommunal tilknytning. Pumpestasjonene er tilgjengelige i enten enkeltpumpe- eller dobbelpumpedesign.

Dreno box

Dreno box

  • Finns i to ulike størrelse
  • Små og lettplasserte avløpspumpestasjoner
  • Perfekt for trange rom
  • Med skjærende- eller virvelhjulspump