Vad söker du?

Värmereglering

Termiska laddkoppel

Laddomat är termiska laddkoppel som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av ackumulatortanken. Tack vare effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

Laddomat 21-100

Laddomat 21-100

 • Laddomat 21 gör att pannan snabbt når rätt arbetstemperatur och laddar sedan tanken med lågt flöde och med en hög och jämn temperatur. Den nödvändiga temperaturskiktningen i tanken blir därmed optimal.
 • Laddomat 21 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomat 21 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare den termiska ventilen som stänger bypass-porten helt.
 • Efter eldningen tar Laddomat 21 tillvara på eftervärmen i panna och glödbädd genom att med sin inbyggda självcirkulation föra över det heta vattnet i toppen av pannan till tanken. Likaså vid strömavbrott .
 • Laddomat 21 har en enkel uppbyggnad med rejäla tätningsytor, för enkelt montage.
 • Laddomat 21 är tillverkad för maximal livslängd och en problemfri funktion.
 • Laddomat 21 är extremt lättservad tack vare kulventiler med utbytbar packbox i teflon och kraftig spak i metall. Detta gör att eventuell service kan göras lätt smidigt utan att tappa ur systemet.
 • Våra kulventiler har extra stort genomlopp för att klara det maximala flödesbehovet i slutfasen av laddningen och vid självcirkulation.
 • EPP-isolering är standard.
Laddomat 11-200

Laddomat 11-200

 • Laddomat 11 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomat 11 gör att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Detta höjer pannans verkningsgrad.
 • Laddomat 11 laddar tanken med lågt flöde. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt eldningssystem. Med Laddomat 11 blir skiktningen optimal.
 • Laddomat 11 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare att den termiska ventilen stryper bypass-porten.
 • Enkel dimensionering – Laddomat 11 passar alla pannor med maxeffekt upp till 185 kW (se diagram). Kvs-värdet är 12.
 • Laddomat 11 levereras med kulventiler för att underlätta eventuell service utan att tappa ur systemet.
 • EPP-isolering ingår som standard.
Laddomat 20

Laddomat 20

 • Laddomat 20 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomat 20 gör att pannan snabbt når rätt arbetstemperatur och laddar sedan tanken med lågt flöde och med en hög och jämn temperatur. Den nödvändiga temperaturskiktningen i tanken blir därmed optimal.
 • Laddomat 20 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare den termiska ventilen som stänger bypass-porten helt.
 • Efter eldningen tar Laddomat 20 tillvara på eftervärmen i panna och glödbädd genom att med sin inbyggda självcirkulation föra över det heta vattnet i toppen av pannan till tanken.
 • Laddomat 20 har en enkel uppbyggnad med rejäla tätningsytor, för enkelt montage.
 • Laddomat 20 är tillverkad för maximal livslängd och en problemfri funktion.
 • EPP-isolering är standard.
Laddomat 11-30 Duo

Laddomat 11-30 Duo

 • Laddomat 11-30 ”Duo” består av 2 st Laddomat 11-30-ventiler och möjliggör en snabbare laddning under uppstarten genom att använda det varmare vattnet högre upp i tanken som kylning.
 • ”Duo”-kopplingen lämpar sig speciellt bra för mindre anläggningar där man snabbare vill få en större volym varmt vatten i toppen av tanken när man börjar elda.
Laddomat 11-30

Laddomat 11-30

 • Laddomat 11 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomat 11 gör att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Detta höjer pannans verkningsgrad.
 • Laddomat 11 laddar tanken med lågt flöde. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt eldningssystem. Med Laddomat 11 blir skiktningen optimal.
 • Laddomat 11 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare att den termiska ventilen stryper bypass-porten.
 • Enkel dimensionering – Laddomat 11 passar alla pannor med maxeffekt upp till 60 kW (vid ΔT 22°C).
 • Laddomat 11 levereras med kulventiler för att underlätta eventuell service utan att tappa ur systemet.
Laddomat 21-60

Laddomat 21-60

 • Pannan snabbt når rätt arbetstemperatur och laddar sedan tanken med lågt flöde och med en hög och jämn temperatur. Den nödvändiga temperaturskiktningen i tanken blir därmed optimal.
 • Höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare den termiska ventilen som stänger bypass-porten helt.
 • Tar vara på eftervärmen i panna och glödbädd genom att med sin inbyggda självcirkulation föra över det heta vattnet i toppen av pannan till tanken. Likaså vid strömavbrott .
 • Enkel uppbyggnad med rejäla tätningsytor, för enkelt montage.
 • Tillverkad för maximal livslängd och en problemfri funktion.
 • Extremt lättservad tack vare kulventiler med utbytbar packbox i teflon och kraftig spak i metall. Detta gör att eventuell service kan göras lätt smidigt utan att tappa ur systemet.
 • Kkulventiler med extra stort genomlopp för att klara det maximala flödesbehovet i slutfasen av laddningen och vid självcirkulation.
 • EPP-isolering som standard.
Laddomat 11-30 FDV

Laddomat 11-30 FDV

 • Laddomat 11-30 FDV har en termostatpatron som känner av inkommande vattens temperatur och fördelar flödet efter detta. Växlingen från en port till den andra sker inom ±2° eller ±3°C, beroende på temperaturområde.