Vad söker du?

Värmereglering

Reglerutrustningar

Laddomat MR är en mångsidig reglerutrustning med separat anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns tillgängliga. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen (MP).

Laddomat MR 50

Laddomat MR 50

 • Extratankarna kan placeras långt bort från huvudtanken.
 • Ingen ofrivillig cirkulation mellan tankarna.
 • Rördragning kan göras med mindre dimension = enklare och billigare installation.
 • Effektiv skiktning = stor ackumuleringskapacitet.
 • Optimering av eventuell solvärme.
Laddomat MR

Laddomat MR

 • En Laddomat MR kan styra på många olika sätt vilket dels gör det enklare att ha på lager, dels lättare att lära sig en och samma styrning med inställningar, inkoppling och de justeringar som går att göra.
 • Löstagbara plintar i anslutningscentralen gör det enkelt att ansluta givare och pumpar.
 • Displayen ger en överblick över aktuella temperaturer och inställningar samt vad som är i drift för tillfället.
 • Möjlighet att alltid koppla in upp till 4 givare för att läsa av temperaturer i displayen.
 • Dykrör och/eller material för rörmontage av givare ingår alltid, enligt krav för bästa funktion.
Laddomat MR 10

Laddomat MR 10

Sys 10 – Brännarstyrning. För att styra start/stopp av brännare (t.ex. olja eller pellets) för satsvis laddning av tank/tankar. Detta ger långa gångtider och färre start/stopp av brännaren.

Givare som inte används för styrning kan användas för temperaturavläsning i egen meny.

Laddomat MR 40

Laddomat MR 40

Laddomat MR 30

Laddomat MR 30

 • Minskar kulvertförlusterna.
 • Ökar ackumuleringskapaciteten.
 • Automatisk start av tillskottsvärme när huvudtanken är tömd.
 • Backventil samt automatiskt stopp av laddningspumpen garanterar att tillskottsvärmen inte värmer huvudtanken.
 • Möjlighet finns att anpassa för att köra värme tillbaks till huvudtanken, t.ex. om solslinga finns i slavtanken.