Vad söker du?

Luftpelare / Luftladdare

Svavelväte (dålig lukt)

Luftpelare / Luftladdare

Syresätter vattnet så lukt försvinner. 
 

  • Enkel installation
  • Minimalt skötsel och underhåll
  • 5 års garanti
  • Rostfritt stål

Produktbeskrivning

Debes luftningssystem för mindre förbrukare bygger på att en så kallad luftpelare/luftladdare installeras före en membranhydrofor eller hydrofor.

Luftning av vattnet görs med fördel om man har problem med järn, mangan eller svavelväte. Att använda luft som syresättare är ett miljömässigt bra val och den mest effektiva metoden för att höja din vattenkvalitet.

När vatten passerar i luftpelaren eller luftladdaren tillsätts syre vilket gör att järn- och manganhalterna bildar större flockar som enkelt kan tas om hand i efterföljande filter, samtidigt som eventuell svavelvätehalt har fällts ut.

Luftladdare används till en hydrofor och luftpelare till membranhydrofor.

 

Typ

Kapacitet l/min

Diameter mm

Totalhöjd mm

Röransl.

LP-600

Max 20

105

750

utv ¾”

LL-600

Max 20

105

750

utv ¾”


Produkter inom Luftpelare / Luftladdare

Filter

Art.nr
Benämning
Pris exkl. moms

Liknande produkter