Vad söker du?

Laddomatic M120

Motoriserade laddkoppel

Laddomatic M120

 • Laddomatic M120 är lätt att installera och gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddkopplet höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt temperatur uppnås.
 • Laddomatic M120 laddar ackumulatortanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
 • Med vårt Thermomatic-sortiment blir regleringen exakt.
 • Inbyggd backventil för självcirkulation i slutfasen av eldningen och vid exempelvis strömavbrott.

Produktbeskrivning

Laddomatic M120 är ett komplett laddkoppel med motoriserad reglering av returtemperaturen till biobränslepannor. Laddkopplet baseras vår välkända och pålitliga Laddomat 21-100.

Tekniska data

Pump:

7,5 m ErP

Anslutning:

R32, R40, R50

Flödeskarakteristik:

Linjär / Kvs ~16

Max panneffekt:

120 kW (se diagram)

Ställdon:

Thermomatic TVM

 

Thermomatic CC


Produkter inom Laddomatic M120

Filter

Art.nr
Benämning
Pris exkl. moms

Liknande produkter

Laddomatic XXL

Laddomatic XXL

 • Laddomatic är lätt att installera och är gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomatic höjer pannans verkningsgrad genom att upprätthålla rätt arbetstemperatur.
Laddomatic

Laddomatic

 • Laddomatic är lätt att installera och är gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomatic höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt arbetstemperatur uppnås samt upprätthålls.
 • Vid laddning av ackumulatortank laddas tanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
 • Vårt Thermomaticsortiment gör att regleringen blir exakt.