Vad söker du?

Laddomatic

Motoriserade laddkoppel

Laddomatic

 • Laddomatic är lätt att installera och är gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomatic höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt arbetstemperatur uppnås samt upprätthålls.
 • Vid laddning av ackumulatortank laddas tanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
 • Vårt Thermomaticsortiment gör att regleringen blir exakt.

Produktbeskrivning

Laddomatic är en serie motoriserade varmhållningskoppel för pannor upp till 240 kW.
Kopplet baseras på våra pålitliga shuntventiler och vårt välkända Thermomaticsortiment.

Tekniska data

Pump:

6 m ErP (max 70 kW)

 

7,5 m ErP (max 80 kW)

 

10 m ErP (max 220 kW)

 

12 m ErP (max 240 kW)

Anslutning:

R32, R40, R50

Flödeskarakteristik:

Linjär / Kvs 10, Kvs 18

Max panneffekt:

240 kW (se diagram)

Ställdon:

Thermomatic TVM

 

Thermomatic CC

 


Produkter inom Laddomatic

Filter

Art.nr
Benämning
Pris exkl. moms

Liknande produkter

Laddomatic M120

Laddomatic M120

 • Laddomatic M120 är lätt att installera och gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddkopplet höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt temperatur uppnås.
 • Laddomatic M120 laddar ackumulatortanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
 • Med vårt Thermomatic-sortiment blir regleringen exakt.
 • Inbyggd backventil för självcirkulation i slutfasen av eldningen och vid exempelvis strömavbrott.
Laddomatic XXL

Laddomatic XXL

 • Laddomatic är lätt att installera och är gjord för att hålla exakt inställd returtemperatur till pannan. Detta skyddar pannan från korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Laddomatic höjer pannans verkningsgrad genom att upprätthålla rätt arbetstemperatur.