What are you looking for?

Debe

Water Purification

Problems with your water?

Having your own well has many benefits. But many people experience problems such as taste, smell, discoloration, green hair, particles, yes the list is long. The road to clean water begins here. Step one is to take a water sample, it will give you answers to what the water quality is and what measures may be needed for you to get clean and good quality water - both for your health and for the property.

We supply high quality water filters and have a strong focus on simplicity and agility in combination with committed and good service both before purchase and when the equipment is installed.

We have a network of skilled retailers around the country ready to work with us to help you get clean and fine water. Call us on +46 8-628 11 85
 

Reverse Osmosis (desalination)

Reverse Osmosis (desalination)

Iron and Manganese Filters

Iron and Manganese Filters

Soft Water Filter

Soft Water Filter

Cartridge Filter

Cartridge Filter

Particulate Filter

Particulate Filter

Combi Filter

Combi Filter

UV Filter

UV Filter

Hydrogen Sulphide (bad smell)

Hydrogen Sulphide (bad smell)

pH Raising Filter

pH Raising Filter

Humus Carbon Filter

Humus Carbon Filter

Nitrate Filter

Nitrate Filter

Uranium Filter

Uranium Filter

Arsenic Filter

Arsenic Filter

Radon Filter

Radon Filter

Filter Masses

Filter Masses

Olika filterbehov för olika vattenproblem

I Sverige har vi generellt sett bra kvalitet på vårt dricksvatten, men i vissa fall kan det finnas behov av vattenrening för att säkerställa rent och hälsosamt vatten, det kan vara speciellt viktigt för er som har egen brunn eller driver livsmedelsverksamhet. I och med detta är ett vattenfilter extremt viktigt för att säkerställa vattnets kvalitet.

Beroende på vilket problem ni stöter på kan ni behöva olika typer av filter. Vilken typ av vattenfilter ni bör välja beror på vilka specifika föroreningar eller problem som finns i ert vatten. Vi går här igenom de vanligaste filtren och vad de är lämpade för.

Det finns en mängd olika vattenfilter på marknaden, utformade för att lösa skilda typer av vattenföroreningar och problem. Som konsument kan det vara svårt att veta vilket filter som passar bäst. Låt oss därför guida er igenom de vanligaste filterna för att underlätta valet.

En avgörande faktor är att identifiera vilka föroreningar eller problem som finns i ert specifika vatten. Vanliga utmaningar kan vara höga halter av partiklar, mineraler, kemikalier, bakterier eller andra föroreningar. En vattenanalys är det bästa sättet att få grepp om vattnets sammansättning. När vattnets beskaffenhet är känd kan rätt typ av vattenrening väljas. 

Välj rätt vattenreningsfilter

För att välja rätt vattenreningsfilter bör man alltid börja med att beställa en vattenanalys. Detta kan ni göra här hos oss. Det ger en klar bild över vattnets sammansättning och vilka föroreningar eller problem som finns. Med en vattenanalys som grund kan man sedan välja det filter som är bäst lämpat för att lösa de specifika utmaningarna i just ert vatten.

Olika filtertyper är specialiserade på att avlägsna exempelvis partiklar, mineraler, kemikalier eller mikroorganismer. Rätt matchning mellan vattnets beskaffenhet och filtrets kapacitet är nyckeln för ett optimalt reningsresultat och rent, hälsosamt dricksvatten. Utan en vattenanalys väljer man i blindo, vilket ofta resulterar i en olämplig lösning. Med ert vatten testat kan ni konsultera oss för att hitta den bästa lösningen för er.

Här listar vi några av de vanligaste filtertyperna:

 • Partikelfilter - Dessa filter är effektiva för att avskilja synliga partiklar som sand, slam, rost och andra sediment från vattnet.
 • Patronfilter - Avlägsnar mindre partiklar samt i vissa fall kemikalier, beroende på filtrets utformning och material som kol eller mikrohåliga membran.
 • Avhärdningsfilter – Används för att reducera vattnets hårdhet genom att ta bort kalcium- och magnesiumjoner.
 • Kombifilter - Kombinerar flera olika filtreringsmetoder för att hantera ett brett spektrum av föroreningar.
 • UV-filter - Desinficerar vattnet genom att döda bakterier och virus med ultraviolett ljus istället för kemikalier.
 • Filter för svavelväte - Specifikt utformade för att avlägsna svavelväte, som kan orsaka dålig lukt i vattnet.
 • Humus-/kolfilter - Bra på att avlägsna organiska föroreningar samt vissa kemikalier.
 • Järnfilter och manganfilter - Specifikt designade för att ta bort järn och mangan, vilka kan orsaka missfärgat vatten och ge en obehaglig smak.
 • pH-höjande filter - Används för att korrigera låga pH-värden i vattnet, vilket kan förhindra korrosion i rörledningar och apparater.
 • Nitratfilter - Effektiva mot nitrater, som i höga halter kan vara skadliga, särskilt för spädbarn.
 • Uranfilter - Designade för att avlägsna uran från vattnet, vilket är hälsoskadligt.
 • Arsenikfilter - Används för att ta bort arsenik, en giftig förening som kan finnas naturligt i vissa vattenförekomster.
 • Omvänd osmos - Mycket effektivt för att avlägsna en mängd olika föroreningar inklusive salter, kemikalier och mikroorganismer.
 • Radonfilter - Speciellt utvecklade för att avlägsna den radioaktiva gasen radon från vattnet.
 • Filtermassor - Diverse material som används för att förbättra prestandan hos andra filtertyper, till exempel aktiverat kol eller specialiserade jonbytesmedier.

Kontakta oss på Debe Flow Group - experterna på vattenrening

Vi på Debe Flow Group är en ledande leverantör av högkvalitativa vattenreningssystem för många olika typer av vattenföroreningar. Genom vår expertis och högkvalitativa produkter kan vi erbjuda den bästa lösningen för just era behov av rent och hälsosamt vatten.

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning eller en genomgång av vårt breda utbud av vattenreningsfilter och anläggningar för optimala resultat. Rent vatten är en förutsättning för hälsa och välmående.