Vad söker du?

Värmereglering

Shuntventiler

Shuntventiler i mässing avsedda för reglering av värme- eller kylapplikationer. Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras, t ex med vår automatik Thermomatic EC Home.

Shuntventiler TV 4BIV

Shuntventiler TV 4BIV

 • TV 4BIV används för att ta värme från två olika nivåer i en ackumulatortank alternativt från två olika värmekällor.
 • Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras, t ex med våra automatiker Thermomatic EC Home eller CC.
 • Samtliga inkopplingsexempel kan spegelvändas.
 • Skalan är graderad på båda sidor och kan även den spegelvändas.
 • Alla vitala delar är lätt utbytbara.
Shuntventiler TV 4S

Shuntventiler TV 4S

 • Används för att förvärma returen tillbaks till värmekällan för att minska risken för kondens.
 • Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras, t.ex med våra automatiker Thermomatic EC Home eller CC.
 • Samtliga inkopplingsexempel kan spegelvändas.
 • Skalan är graderad på båda sidor och kan även den spegelvändas.
 • Alla vitala delar är lätt utbytbara.
   
Shuntventiler TV 3S & TV 3XL

Shuntventiler TV 3S & TV 3XL

 • Ventilerna levereras med ratt för manuell shuntning men kan med fördel motoriseras, t.ex med våra Thermomatic- styrningar
 • Samtliga inkopplingsexempel kan spegelvändas.
 • Skalan är graderad på båda sidor och kan även den spegelvändas.
 • Alla vitala delar är lätt utbytbara.