Vad söker du?

Värmereglering

Shuntautomatik

Thermomatic CC 2.0

Thermomatic CC 2.0

 • Thermomatic CC är användningsbar både i kyl-och värmeapplikationer som tillexempel för att reglera konstant framledningstemperatur ut på ett golvvärmesystem. Kan även användas för att ställa in en konstant returtemperatur till en fastbränslepanna.
 • Börvärdet är inställbart mellan 0°C-99°C.
 • Enkelt att göra temperaturinställning med ratten direkt på regulatorn, vilken är motståndskraftig mot mekanisk åverkan samt damm och fukt.
Thermomatic EC Home

Thermomatic EC Home

I utrustningen finns möjlighet att:

 • Koppla till utegivare.
 • Styra två kretsar från samma manöverpanel.
 • Använda klockfunktion för styrning av dag/nattemp.
 • Få ut larm vid för låg/hög temperatur samt givarfel.
 • Externt styra temperatur t.ex. via GSM-modul.
 • Styra cirkulationspump och tillskottsvärme via reläbox.
 • Begränsa åtkomst och visning av data för obehöriga.
 • Läsa historik för inne-, ute- samt framlednings- temperatur.
Thermomatic TVM 2.0

Thermomatic TVM 2.0

 • Thermomatic TVM har en tydlig indikering som visar ventilläge samt gångriktning.
 • Ställdonet kan enkelt manövreras för hand och har inbyggt blockeringsskydd.
 • Thermomatic TVM är enkel att installera och är helt underhållsfri.