Vad söker du?

Vattenrening

Radonfilter

Har ni problem med radon i vattnet? Debes radonfilter är lösningen.

Börja alltid med en vattenanalys. Vi hjälper er gärna med den delen men vi tittar såklart även på en befintlig analys om det redan är gjort en sådan. 

Radonett

Radonett

Radonfilter för effektiv luftning. 
 

  • Enkel installation - plug and play
  • Minimal skötsel och underhåll
  • 2 års materialgaranti
  • Filterbehållare i plåt
  • Funktionsgaranti