Vad söker du?

Värmereglering

Pumpgrupper

Termoventiler 4H-serien är en ny produktserie med kompletta, färdigisolerade paketlösningar med standardmått (125 cc), för att underlätta installationen av ditt värmesystem.

Laddomatic 125

Laddomatic 125

 • Laddgrupperna har en kapacitet på upp till 70 kW för DN25 och 170 kW för DN32.
 • Enheten höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt arbetstemperatur uppnås.
 • Laddgrupperna höjer returtemperaturen till pannan vilket skyddar pannan från korrosion och förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Med vårt Thermomatic sortiment optimeras styrningen perfekt efter alla sorters system.
 • Enheterna laddar tanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
 • Den högeffektiva lågenergipumpen tillsammans med en tät isolering ger en energisnål laddgrupp.
 • Enkel installation tack vare standardiserade inbyggnadsmått och anslutningar.
 • Väggfäste ingår som standard.
Laddomat 125

Laddomat 125

 • Laddgrupperna har en kapacitet på upp till 60 kW för DN25 och 90 kW för DN32.
 • Laddgrupperna höjer returtemperaturen till pannan vilket skyddar pannan från korrosion och förlänger pannans livslängd avsevärt.
 • Den inbyggda termiska ventilen höjer pannans verkningsgrad genom att snabbt se till att rätt arbetstemperatur uppnås.
 • Enheterna laddar tanken med lågt flöde för att se till att bästa komfort uppnås.
 • Den högeffektiva lågenergipumpen tillsammans med en tät isolering ger en energisnål laddgrupp.
 • Enkel installation tack vare standardiserade inbyggnadsmått och anslutningar.
 • Väggfäste ingår som standard.
Thermomatic 125

Thermomatic 125

 • Shuntgrupperna är optimerade för att säkert och perfekt tillgodose systemets energibehov tack vare valmöjligheten av shuntautomatik
 • Isoleringens ventilationsfunktion skyddar enheten från kondens vid kylapplikationer.
 • Den högeffektiva lågenergipumpen tillsammans med en tät isolering ger en energisnål shuntgrupp.
 • Enkel och snygg installation tack vare standardiserade inbyggnadsmått.
 • Väggfäste ingår som standard.
 • Vid installation av fler än en shuntgrupp gör fördelningsbalken att installationen blir snygg och enkel.
Laddomat Pumpenhet 125

Laddomat Pumpenhet 125

 • Isoleringens ventilationsfunktion skyddar enheten från kondens vid kylapplikationer.
 • Den högeffektiva lågenergipumpen tillsammans med en tät isolering ger en energisnål enhet.
 • Enkel installation tack vare standardiserade inbyggnadsmått.
 • Väggfäste ingår som standard.
 • Vid installation av fler än en enhet gör fördelningsbalken att installationen blir snygg och enkel.