Vad söker du?

Vattenförsörjning

Filterrör

När det är långt till berggrund kan filterrör vara en praktisk och effektiv lösning. I ett vattenförande gruslager är filterrör det bästa och enklaste alternativet för att skydda pumpen. Tack vare filterrörets design så tillåts vatten att rinna igenom, medan grus och sand hålls på utsidan.

Filterrör

Filterrör

Debes filterrör är en praktiskt lösning för att hålla grus och sandpartiklar borta.

  • Med kontinuerlig slits 0,2-0,4mm
  • Dimensioner från 60-1000mm
  • Längder upp till 12m
  • Rostfritt stål SS2333 & syrafast stål SS2343