Vad söker du?

Beställ din vattenanalys

Ett vattenprov är en kvalitetskontroll av ert mest använda livsmedel – dricksvattnet.
När ni gör er vattenanalys genom oss på Debe Flow Group är det tryggt att veta att analysen utförs av ackrediterat laboratorium, Eurofins. Extern partner till oss vilket är en stor trygghet för er som beställare.
Ett stort mervärde är att vid provtagning ingår telefonkonsultation och genomgång av analysresultatet. Vi hjälper er tyda protokollet.

I de fall det behövs reningsutrustning hjälper vi er hela vägen till ett rent vatten ihop med vårt väl utbyggda nät av återförsäljare över hela landet.
Beställ er analys genom att fylla i formuläret här nedan.

1. Fyll i formuläret nedan för att göra en beställning av ett vattenanalyskit. 

2. Analyskit skickas samma dag med posten.

3. Fyll provtagningsflaskorna enligt medföljande instruktioner och svara på frågeformuläret, här fyller du också i vilken/vilka analyser du vill få utförda. Man behöver alltså inte göra alla tre olika analyser. 

4. Skicka in analyskit till den förtrycka adressen på paketet (Porto är redan betalt). Paketet läggs i "gulalådan".

OBS! Mikrobiologisk analys lämnas in på ett av Eurofins inlämningsställen för transport vidare till laboratorie.

Vi använder oss av ett opartiskt och ackrediterat laboratorium för att säkerställa att resultatet av analysen blir korrekt. 

5. Provresultat och faktura mailas ut, vanligtvis tar det ca 5 arbetsdagar att få resultat.

Analys faktureras enligt de alternativ som valts i samband med att analyspaketet skickas ut.

Välj omfattning av din analys

I en kemisk analys testas:

Lukt, färg, turbiditet, pH, konduktivitet, alkalinitet, COD-Mn, hårdhet, kalcium, magnesium, järn, mangan, koppar,
natrium, kalium, ammonium, nitrat, nitrit, fosfat, klorid, fluorid och sulfat.

I en analys för tungmetaller testas: 

Arsenik, kadmium, kobolt, krom, nickel, bly, uran, vanadin och zink

I en analys för radon testas: 

Radon

I en mikrobiologisk analys testas:

Odlingsbara mikrooganismer, koliforma bakterier, Escherichia coli (E-coli)

 

Välj den/de analyser ni önskar utföra (kryssa i minst ett alternativ):

 Kemisk analys 595:-           Tungmetaller 595:-             Radon 360:-             Mikrobiologisk analys 495:-

Namn*

Personnr* (ÅÅMMDD-XXXX ex. 881231-2749)
Adress*

Postnummer*

Postort*

Telefonnummer*

E-post*

Övrig info
 Jag godkänner att Debe lagrar mina uppgifter enligt integritetspolicyn.

Det går bara beställa vattenanalys inom Sverige. Vi postar inga analyspaket till adresser utanför Sverige. 
Vid retur/ångrat köp sker återbetalning, med avdrag för frakt och hanteringskostnader

* = Obligatoriskt fält