Mitä etsit?

Bevattning

Fotboll och park

Bevattningsystem som håller dina ytor blomstrande

Matsco har installerat bevattningsystem på hundratals fortbollsplaner och parker över hela Sverige. Företaget erbjuder de mest energiekonomiska lösningarna på marknaden, där vi med hjälp av rätt spridare och rätt resursstruktur kan skapa kostnadseffektiva lösningar för alla typer av anläggningar.

Bevattning för fotbollsplaner

Matsco gör allt från enskilda fotbollsplaner till större och mer komplexa anläggningar. Dessutom genomförs även felsökningar och reparationer på befintlig utrustning, likväl utbyte av spridare och andra underhållsarbeten. Om du har frågor du vill bolla, tveka inte på att ta kontakt.

Bevatting för parker

När det gäller bevattning i parker är Matsco vana vid att anpassa våra system utefter de unika förutsättningar som finns i just er park. Mängder av kommuner har gett Matsco förtroendet för att projektera och installera bevattning i deras centrala grönområden.

 

Kontakt

Läs mer om Matsco AB på www.matscobevattning.se

Telefon: 0705 – 24 28 06

E-post: info@matscobevattning.se